Profil společnosti
Ekonomické informace
Referenční listy
Fotogalerie
Kontakty
   
TERRACON a.s. 
U Rakovky 849 
148 00 Praha 4 
Tel.: 244 090 761 
Fax: 244 910 317 
terracon@terracon.cz 
   


Certifikáty ISO
Integrovaná politika<


  Design, foto: Hana Seyčková © 2008
     
 
  Historie společnosti
Akcionáři
Vedení společnosti
Jakost a prostředí
Integrovaná politika
   
Historie společnosti

Společnost TERRACON a.s. vznikla v dubnu 1995 jako dceřiná společnost společnosti Zakládání Group a.s. s hlav­ním zaměřením její činnosti speciálního zakládání staveb a dodávek kompletních staveb pozemního cha­rakteru.

Ve svém počátku společnost kromě staveb na území čR realizovala společnost několik staveb v Německu, jako například stavbu rychlo­dráhy ve Frankfurtu nad Mohanem a v Niderhausenu. Již v této době společnost TERRACON a.s. realizovala i stavby pozemního charakteru. Zásadní zlom v programu společnosti přišel v roce 1998, kdy ze společnosti TERRACON a.s. odešla divize technologie speci­álního zakládání a program společnosti byl rozšířen o pozemní stavitelství, zejména pak o program betonových konstrukcí, který navazoval na technologie zakládání staveb. Postupně se program společnosti TERRACON a.s. rozšířil i o program kompletních nosných ske­letù staveb.

Vedle toho se společnost zaměřuje na prùmyslové stavby, prùmyslové podlahy, opěrné zdi, rekonstrukce budov a stavby na klíč, k nimž patří zejména bytové domy a rodinné domy.

Společnost TERRACON a.s. se realizuje převážně jako dodavatelská organizace velkých stavebních společností, jimiž jsou např. Metrostav a.s., Skanska CZ a.s., GEOSAN GROUP a.s., HOCHTIEF CZ a.s., NAVATYP a.s., Zakládání staveb a.s. a jiné.

Z technických zařízení, které TERRACON a.s. vlastní, uveïme například systémové bednění Doka a moderní vibrační techniku, používanou při realizaci betonových konstrukcí. Dále betonové hladičky, leštičky a lasery, uplatòující se při stavbě prùmyslových podlah, což je jedna ze specializací společnosti TERRACON a.s.

V roce 1998 činily tržby společnosti TERRACON a.s. po odchodu divize speciálního zakládání cca 120 mil. Kč. Na konci roku 2005 již dosáhla výše ročního obratu společnosti 473 mil. Kč. Tyto výsledky řadí společnost TERRACON a.s. mezi větší firmy tohoto stavební zaměření.

V současné době společnost TERRACON a.s. realizuje v prùměru 50 stavebních zakázek ročně. Dobré jméno společnosti na stavebním trhu jí zajišují stavební zakázky stále většího rozsahu.

NBÚ Osvědčení.pdf   NBÚ - osvědčení podnikateleNovinky: