Profil společnosti
Ekonomické informace
Referenční listy
Fotogalerie
Kontakty
   
TERRACON a.s. 
U Rakovky 849 
148 00 Praha 4 
Tel.: 244 090 761 
Fax: 244 910 317 
terracon@terracon.cz 
   


Certifikáty ISO
Integrovaná politika<


  Design, foto: Hana Seyčková © 2008
     
 
  Stavby
Společenské akce

   
StavbyPolyfunkční obj. Avenium
Praha7Obytný soubor Bohdalec
Praha 4

   


Central Park
Praha 3Hagibor Office Building
Praha 10

   


Bytový dum Nedvězská
Praha 10Bytový dùm Srbínská   


Bytový dùm Dobronická
Praha 4Bytový dùm Jeseniová
Praha 3


Tišnov
Luxembourg Plaza


Bytový dùm Vokovice
Praha 6Hotel YAZZ Tišnov
Praha 8


BD Antal


BD Na RadostiBD Vineček


PD NovomlýnskáVily Hanspaulka


Tunel Blanka


Nemocnice Kladno


Technologické centrum
Brno, Dobrovského


Depozitář Muzea
hl.m.Prahy Stodùlky


Depozitář Muzea
hl.m.Prahy Vojtěchov


TRINITY Bratislava


Výstavní pavilon v českých Budějovicích


Bytový dum na Petrském nám.
V Praze


Kanalizační šachta
v TábořeTovárna Slovnaft
v Bratislavi


Elektrárna v Ledvicích


Bytový dùm v ul.
Za Dubem v Praze 4


BD Kamýk, Praha 4


Administrativní budova Budějovická, Praha 4


Bytový dùm, Kamýk,
Praha 4


Bytový dùm, Kaskády Botič, Praha


Bytový dùm,
Na Santince,
Praha 6


MVE Roudnice


MVE Velký Osek


Vila, Procházková,
Praha 4


Administrativní budova,Praha 4, ul.Lomnického


Bytový dùm, Praha 10, ul.Košická


BB Centrum Delta, Praha 4


Obytný soubor Chodovec, Praha 11


Palác Národní


MVE Podtureň
   


Novinky: